Skrå Design arbetar alltid utifrån miljömedvetna materialval. För oss är kvalité en grundpelare och det är därför vi har valt att endast använda ekologisk bomull till våra produkter. Bomull är en naturfiber, men vad många inte vet är att bomullen också en av världens mest besprutade grödor. Välj istället ekologisk bomull och få en textil med högre kvalité som är fri från besprutning och andra kemikalier. Idag utgör den ekologiska bomullen ca.1% av världens bomullsproduktion, men det är efterfrågan som styr och där kan vi alla vara med och påverka.

Många bomullsprodukter från Skrå Design är GOTS-certifierade (Global Organic Textile Standard). Vi kräver alltid att få kopia på certifikaten för att vara säkra på att vi handlar ekologiskt till våra produkter. Att en produkt är GOTS-märkt innebär att produktionen är kontrollerad från odling till färdig produkt. Ingen gödning eller bekämpningsmedel får användas i odlingarna och färgning av tyget sker med giftfria färger. GOTS-certifiering innebär inte bara giftfri odling och färgning utan tar även hänsyn till arbetsförhållandena under hela produktionskedjan. Att välja ekologiskt är att rekommendera då kvalitén på tyget är mycket bättre. Fibrerna blir starkare då de får växa under längre tid och inte stressas fram med hjälp av konstgödning. Läs mer på http://www.global-standard.org

ÖKO-TEX STANDARD 100 är en hälsocertifiering som innefattar tester för skadliga, giftiga och allergiframkallande ämnen. Det är en garanti på ansvarsfull textiltillverkning, säkerhet och transparens. i ALLA produktionssteg - från råvaror till slutprodukter. .

 

Textiler märkta med Öko-Tex Standard 100 är fria från:

- förbjudna substanser, t.ex. cancerframkallande färgämnen

- formaldehyd, mjukgörare, tungmetaller och pentaklorfenol - farliga ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoproblem hos vuxna och barn,

- enligt senaste forskningsrön hälsovådliga, men ännu inte lagreglerade eller förbjudna ämnen som bekämpningsmedel,

- allergiframkallande färgämnen och organiska tennföreningar

 

Dessutom, testas parametrar som färghärdighet och ett hudvänligt pH-värde, som är bra för konsumenternas hälsa. Läs mer om Öko-Tex 100 HÄR!

Skrå Design tillverkar samtliga produkter i Sverige. Det valet är gjort av flera aspekter. Dels för att värna om miljön och minska antalet transporter men också för att bistå den svenska industrin och arbetstillfällena i Sverige. Genom att förlägga produktionen lokalt kan vi lättare kontrollera produktionen och där med garantera kunderna en rättvist framtagen produkt.